Søk om innmelding i Sportsklubben av 1909

Fyll skjemaet under for å melde deg inn i Sportsklubben 1909. Hvis du ikke har vært i kontakt med klubben allerede kan du nå oss på sportsklubben09@gmail.com om du har noen spørsmål om medlemsskap. Om du er over 18 kan du hoppe over feltene for foresatt 1 og 2.

Praktisk informasjon rundt medlemskap:
All inn/utmelding gjøres her: https://www.sportsklubben1909.no/register/becomeMember/application

Medlemskontingent blir fakturert i egen faktura og den følger kalenderåret. Denne sendes ut via portalen Idretten online og det er viktig at du validerer deg mot medlemskapet for at det skal være gyldig. Medlemskontingent må være betalt for å tegne lisens (gjelder utøvere over 13 år), samt den er grunnlaget for klubbens medlemsrapportering, og derav støtte fra NIF. Dersom du meldte deg inn og betalte medlemsavgift på slutten av et kalenderår, skal du allikevel betale i januar da ny faktura gjelder per kalenderår. Kontingenten skal betales for hvert enkelt medlem. Klubben kan vedta ulike typer kontingenter, for eksempel for barn, ungdom og voksne.  Medlemskontingenten fastsettes av styret og besluttes på Årsmøtet. Dersom du melder deg ut i løpet av et kalenderår, vil du stå som medlem ut året da dette er i henhold til regler om rapportering.

Treningsavgift er den avgiften som dekker løpende kostnader for drift av klubben. Dette fakturerer klubben per sesong i august/september for eksisterende medlemmer. Nye medlemmer får faktura fortløpende. Oversikt over disse prisene finner du her: https://www.sportsklubben1909.no/next/p/68098/priser
Dersom du melder deg ut i løpet av året, er treningsavgift uansett betalt og du vil stå som medlem ut treningsåret. Dette er i henhold til regler for rapportering til NIF.

For at utøver skal kunne stille på konkurranse (over 13 år), må man ha betalt lisens. Dette må ordnes privat og gjøres her https://bryting.no/praktisk-info/lisens-og-forsikring/kjop-lisens  . Det er kun mulig å tegne lisens når medlemsavgift er betalt.  

Change to English Change to English

*Påkrevd felt

*Født:

personopplysninger behandles iht. personopplysningsloven. les mer om personvern.