I 2024 gjelder følgende Treningsavgifter:

•Bryting Barn  2000,- kr

•Bryting Junior  2500,- kr

•Bryting Senior  2500,- kr

•Sumo  1000,- kr

•Håndbak  1000,- kr

•Boksing  2760,- kr

•Støttemedlemskap   300,- kr

Medlemskontingent faktureres separat i starten av nytt kalenderår. I 2024 er dette  beløpet på 50,- kr.+ gebyrer.