I SP09 gjelder for 2023 følgende treningsavgifter:

•Bryting Barn  2000,- kr

•Bryting Junior  2500,- kr

•Bryting Senior  2500,- kr

•Sumo  1000,- kr

•Håndbak  1000,- kr

•Boksing  2760,- kr

Treningsavgiften dekker trening og medlemskap i klubben.

•Støttemedlemskap   300,- kr