I SP09 har vi et inkluderende miljø som har fokus på:


Flest mulig lengst mulig

og 

Like muligheter


Målene skal kombineres med å vøre en klubb med et nettverk av og med god sportslig kompetanse.