SP09 baserer sin aktivitet på felles vedtatte verdier og veivalg for norsk idrett: 
 Ærlig, leken, ambisiøs og inkluderende. Klubbens arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.

Ut fra fellesverdiene i norsk idrett, har SP09 tydeliggjort hva som skal prege oss og klubben vår. 


Verdiene skal hjelpe oss til:

å skape et godt klubbmiljø, der vi tar godt vare på hverandre

å skape gode holdninger, som fører til et godt treningsmiljø

å være en klubb som er kjent for godt samarbeid og god oppførsel

å fremstå slik klubben ønsker i alle sammenhenger

å bli tydelige, få frem det som skiller oss fra andre, og klargjøre vår spesielle identitet

å være en klubb som er åpen for alle, og som speiler mangfoldet i samfunnet rundt oss