Håndbak, også kalt armbrytning, er en brytesport som har sitt utspring fra de olympiske leker i Athen. Sporten ble kodifisert og standardisert på 70-tallet og er en forholdsvis ny sport. En håndbakkamp kan være svært intensiv og utmattende – utøveren bruker overraskende mange av kroppens muskler. Sporten ser svært spesifikk ut når den utøves, men man må trene og bruke store deler av kroppen for å bli god. 

Mange andre faktorer har betydning; Teknikk, fart, eksplosivitet, senestyrke og utholdenhet er viktig. Utøverens fysiologi spiller også inn. Armlengden har stor betydning, men det er fordeler og ulemper både med lang og kort arm, og man tilpasser teknikken etter egne forutsetninger. Håndbak blir mer komplekst jo dypere du dykker ned i den. På høyt nivå er det et krevende taktisk spill hvor millimetre og psyken til utøverne avgjør.  

I SP09 oppfører vi oss som om den individuelle idretten er en lagidrett. Vi gjør lagkameraten vår bedre fordi det gjør oss selv bedre. Slik løfter vi hverandre som et team. Derfor trener vi sammen selv om vi har ulike forutsetninger. Men når vi konkurrerer, stiller vi i ulike vektklasser – med hele klubben i ryggen. Dermed er det ikke urealistisk etterhvert å kjempe om gode plasseringer i nasjonale mesterskap, dersom du legger ned nok og riktig trening. Vi er en ung klubb, men vi har allerede tatt flere medaljer i nasjonale mesterskap. Neste målsetting er å få noen av oss på landslaget.  

I klubben har vi personer som satser, og vi har folk som har håndbak som hobby. Noen trener mye og noen mindre. Vi er en sterk gjeng, men vi er også snille og hyggelige og tar varmt imot alle som har lyst å prøve. Det eneste vi har nulltoleranse for, er doping.