Litt info her om hvorfor vektklasser?


•Sub-junior (13-15 år), gutter: -70, +70 kg

•Sub-junior (13-15 år), jenter: Åpen

•Junior18, gutter: -80, +80 kg

•Junior18, jenter: Åpen

•Junior21, menn: -85, +85 kg

•Junior21, kvinner: Åpen

•Senior, menn: -70, -75, -80, -85, -90, -100, -110, +110 kg (hver utøver kan delta i egen vektklasse + nærmeste vektklasse ovenfor.)

•Senior, kvinner: -60, +60 kg (hver utøver kan delta i egen vektklasse + nærmeste vektklasse ovenfor.)

•Para, menn: Åpen

•Para, kvinner: Åpen

•Master, menn: -80, -100, +100 kg

•Master, kvinner: Åpen

•Grand Master, menn: -80, -100, +100 kg

•* Man kan konkurrere i begge armene, eller velge en arm.